In ons werk zien we veel mensen met verschillende mogelijkheden. Mensen komen bij ons als ze vastlopen in het werk. Op wat manier dan ook. Ze maken een afspraak omdat het moet, omdat ze het willen, omdat ze het niet meer zelf kunnen, maar vooral om weer met plezier aan het werk te gaan.

Echter zien we veel verschillen in mindset. Stel je voor, je kunt niet meer doen wat je deed. Om wat voor reden dan ook. Je kunt denken aan ziekte, ontslag, reorganisatie, ander management, stress, noem maar op.

Sommige mensen komen met de wetenschap dat er iets moet veranderen, ze zoeken een strategie, ze willen koers bepalen voor de komende periode. Ze zien mogelijkheden. Nadat de ene deur sluit, staat ergens weer een raampje open voor een nieuwe uitdaging. Groei.

Ook zien en helpen we  mensen die daar (nog) niet zijn. Ze hebben een hele andere kijk op de situatie:

  • Dit overkomt mij
  • Ik kan niets anders
  • Ik doe dit al mijn hele leven en ik zou niet weten wat ik nog meer kan
  • Ik word tegen gewerkt
  • Het leven is oneerlijk

Ok, wie zou er nu niet balen van het verliezen van je baan en dat mag ook.. .. niemand wordt extra vrolijk van het verliezen van je baan. Maar de mensen met een groeimindset lijken zich niet te identificeren met de situatie en voelen zich minder wanhopig.  Ze zien eerder kansen en lijken te leren van de tegenslag door verschillende strategieën te ontwikkelen om toch het doel te behalen.

Wat kan een groeimindset voor je doen en kun je het leren?

De Amerikaanse psycholoog Carol Dweck heeft jaren lang onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Zij laat zien dat mensen die hun talenten, mogelijkheden en intelligentie zien als een vast gegeven, die je niet kunt ontwikkelen, o.a. meer stress ervaren in dit soort situaties en minder snel geneigd zijn om in beweging te komen dan mensen die dit niet statisch bekijken. Zij denken dat het  iets is wat je kunt ontwikkelen, wat je kunt inzetten bij tegenslag om er van te leren en te groeien.

Het is gelukkig niet zo zwart/ wit. Niemand heeft een pure groeimindset. Je schakelt bij verschillende situaties tussen beide. Maar de één is meer geneigd te schakelen naar een vaste mindset dan de ander. Door meer inzicht te krijgen in o.a. jouw manier van denken, je mogelijkheden, je talenten en strategieën kun je hier in groeien. De eerste stap van vast naar groei!

Wil je hier meer over weten en hoe onze training bij kan dragen aan jouw groeimindset?

Blijf ons dan volgen of neem gerust contact met ons op.