Het psychologisch kapitaal, van ieder mens, bestaat uit vier eigenschappen. Deze vier eigenschappen kun je benutten om veerkrachtiger om te gaan met hybride werksituaties. 

Het hybride werken zorgt voor andere vrijheden en verantwoordelijkheden. Het doel van je functie zal in grote lijnen hetzelfde zijn. Hoe jij je resultaten behaald, zal veranderd zijn. Je functioneert autonomer wanneer het gaat over het indelen van je werkdag en afspraken. 

Hybride werken is een andere manier van werken. Het vraagt een grotere zelfsturing van mensen. De vier eigenschappen van psychologisch kapitaal kunnen je helpen om jouw wendbaarheid te vergroten.

Hoop

Wat wil je bereiken; en hoe kan je daar komen? Belangrijk is dat je gemotiveerd bent om daar te komen.

Hoop is de vaardigheid om te zien waar je naartoe wilt en de ideeën hebben om daar te komen. 

De basis is om een doel te formuleren; een doel dat jou motiveert. Je kan bijvoorbeeld: een goede werk-privébalans willen hebben in een hybride werksituatie. Vervolgens ga je routes bedenken hoe je dat gaat bereiken: op tijd de laptop dicht klappen, een rondje om na een werkdag, wandelen tijdens je lunchpauze, vaste werktijden aanhouden, etc.. De routes, in dit voorbeeld, kan je vertalen naar activiteiten of gewoontes die je opgaat volgen. 

Ook kan je nadenken over mogelijke obstakels die je op je routes tegen kan komen. Én hoe je daar mee om wilt gaan.

Zelfvertrouwen

Je hebt er vertrouwen in dat je een specifieke taak goed kunt uitvoeren.

In de ene situatie barst je van vertrouwen, in een andere situatie voel je je niet zo zeker. Taakspecifiek zelfvertrouwen kun je leren.

Misschien herken je het wel: de eerste lockdown in 2020 en Nederland ging massaal thuis werken. Online vergaderen, was voor veel mensen nieuw. Hoe ging je daarmee om? Hoe zorgde je ervoor dat je meer zelfvertrouwen kreeg? Als je hierop reflecteert, kan je ontdekken hoe jij jouw zelfvertrouwen vergroot. Dit inzicht kan je toepassen in andere situaties waarin je ervaart dat je zelfvertrouwen minder is. Dit is één manier om jouw zelfvertrouwen te kunnen vergroten.

Veerkracht

Leren van je tegenslagen, zodat je de volgende keer er beter mee om kunt gaan of het kan voorkomen.

In een hybride werksituatie kan je anders uitgedaagd worden om je werk te doen: meer online, meer systemen waarmee je werkt, niet even binnen kunnen lopen om een vraag te stellen aan een collega, minder lol in aanwezigheid van collega’s, kinderen of partners die ook thuis zijn, etc.. De ene situatie zal meer stress veroorzaken dan de ander. Ook per persoon is dit verschillend.

Je veerkracht vergroten kan je continue doen door te werken aan een goede gezondheid, de kwaliteit van je relaties en het vergroten van jouw kennis en vaardigheden. Ook de inzet van jouw talenten draagt bij aan het vergroten van jouw veerkracht.

Optimisme

Het besef van invloed dat jij hebt, op wat er gebeurt.

Je hebt altijd de mogelijkheid om een positieve verandering te kunnen bereiken. Hoe klein soms ook!

Jouw optimisme kan je vergroten door een situatie of probleem te erkennen. Accepteer dat het nou eenmaal de situatie is. Met terugwerkende kracht verander je het niet. Piekeren erover helpt niet. ‘Had ik maar dit, dan dat …’ – scenario’s bedenken, helpt ook niet. 

Je hebt een nieuw vertrekpunt en van daaruit ga je ideeën bedenken hoe je invloed kan uitoefenen. Je kan bijvoorbeeld brainstormen hierover, je ideeën op papier zetten, prioriteren en acties eraan koppelen.

Veerkrachtiger werken

De vier eigenschappen bieden veel ingangen om veerkrachtiger om te gaan met veranderende werksituaties, zoals hybride werken. Het vergroten van je psychologisch kapitaal gaat niet vanzelf. Vaardigheden leer je door je kennis op te doen, het vergroten van je zelfinzicht en oefening.

Tijdens de training veerkracht als vaardigheid komt dit allemaal aan bod. Donderdag 8 juni staat de volgende training gepland.