Het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden draagt bij aan jouw veerkracht en duurzame inzetbaarheid. Het vergroot jouw vermogen om mee te bewegen met de ontwikkelingen die er zijn.

Een ver-van-je-bed-show?

Ontwikkelingen zijn soms een ver-van-je-bed-show en/of kunnen je overvallen op een moment. De impact van ontwikkelingen zijn niet altijd vooraf te begrijpen of overzien. De invloed van de computer, vervolgens internet en social media zorgen er ook voor dat banen of functies verdwijnen of veranderen. Én ook dat er nieuwe banen ontstaan.

Deze ontwikkelingen zijn geruime tijd bekend. Welke impact deze ontwikkelingen exact hebben op het functioneren van medewerkers is lastiger om in te schatten. Dit staat nog los van de de snelheid waarmee hybride werken in 2020 zijn intrede deed.

Deze ontwikkeling was onvoorzien en de impact was groot. Het zorgt ervoor dat er nu ruimte is om na te denken over andere manieren van werken. Manieren die bijdragen aan het welzijn van de mens en de resultaten van de organisatie.

Het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden draagt bij aan toekomstige inzetbaarheid. Het zijn skills (kennis, inzicht en houding) die werkenden moeten leren om goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Naast dat medewerkers zich in hun functie verder ontwikkelen, is aandacht nodig om deze vaardigheden te ontwikkelen. Juist in de beroepen waarin dit niet vanzelfsprekend aanbod komt, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt niet groter wordt.

Wat kan je hier als werkgever in doen?

1) het creëren van een basis waarin er continue een dialoog is over ontwikkelingen en de impact op banen en rollen.

2) medewerkers bewust maken van de impact van ontwikkelingen en hun eigen verantwoordelijkheid hierin (eigen regie).

3) Doelen stellen om de vaardigheden te ontwikkelen / medewerkers uitdagen in hun werk om deze vaardigheden te ontwikkelen.

4) De vaardigheid ‘creatief denken’ inzetten om tot oplossingen te komen 🙂