Geluk is een gevoel, een beleving, een sensatie dat we ervaren. Intuïtief voelen de meeste mensen dat aan.

Wat is geluk?

Volgens Van dale heeft geluk 2 betekenissen:

1 gunstige loop van omstandigheden; = voorspoed: hij heeft altijd geluk boft altijd; van geluk mogen spreken veel geluk hebben; op goed geluk op de

2 aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt

Op de momenten dat je tegenslag ervaart of verandering kan je boosheid, verdriet, onzekerheid, onmacht of andere emoties ervaren. Het geluksvoel verdwijnt naar de achtergrond.

Hoe maakbaar is geluk?

Volgens Sonja Lyubomirsky, professor aan de universiteit van California, is geluk deels maakbaar.

Uit onderzoek is gebleken dat 50% wordt gevormd door aanleg (daar heb je geen invloed op), 10% wordt bepaald door de omstandigheden (relatie, inkomen, gezondheid, woonomgeving) en 40% door doelbewuste acties/gedrag.

Op deze 40% heb je zelf invloed. Sterker nog deze 40% zit in jou. Door anders te leren denken, kun je gelukkiger worden. Net zoals je je veerkracht kan vergroten door anders te leren denken en doen.

Met de juiste strategie word je gelukkiger

Er bestaat niet één strategie die ons allemaal gelukkiger maakt. Simpelweg omdat ieder mens anders is. Een strategie die voor jou werkt, sluit aan bij jouw doel, middelen en manier van leven.

Invalshoeken die je kan kiezen om jouw strategie te ontdekken:

 1. De oorzaak: nagaan waardoor je ongelukkig bent. Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Als je de oorzaak weet, kan je ook bepalen welke geluksbevorderende activiteiten hierbij passen.
 2. Je sterke kanten: breng je sterke punten, talenten of doelen in kaart.
 3. Passend bij je levensstijl: kies geluksbevorderende activiteiten die je kan inpassen in je leven qua tijdsbesteding, interesses en waarden.

Mensen worden op verschillende manieren gelukkig. Kies wat bij jou past, dat werkt het beste.

Geluk bestaat meer uit kleine voordelen of pleziertjes die elke dag voorkomen, dan uit grote voorspoed die maar zelden optreedt.

benjamin franklin

Activiteiten die je kan oppakken om jouw geluk te vergroten, zijn:

 1. Dankbaarheid tonen
 2. Optimisme ontwikkelen
 3. Niet tobben of sociaal vergelijken
 4. Vriendelijk zijn
 5. Sociale relaties koesteren
 6. Copingstrategieën ontwikkelen
 7. Leren vergeven
 8. Doen waar je blij van wordt
 9. Genieten van het leven
 10. Je doelen nastreven
 11. Praktiseren van geloof en spiritualiteit
 12. Zorgen voor je lichaam

12 activiteiten die jouw geluksgevoel kunnen vergroten. De één zal je meer aanspreken dan de ander. Pik er uit wat jou aanspreekt en waarmee je aan de slag wil. Bekijk ook of deze activiteit aansluit bij jouw strategie.

Werk maken van geluk

Geluk heeft een positief effect op mensen. Een aantal effecten is:

 • ze zijn gezonder en energieker
 • ze gaan effectiever om met tegenslagen
 • ze vergroten hun zelfvertrouwen en eigen waarde
 • ze zijn meer betrokken bij werk en andere mensen.

Veerkracht versterkt geluk en geluk versterkt veerkracht.

Om veerkrachtiger te kunnen werken, kan je werk maken van jouw geluk.

Bronvermelding: 'De maakbaarheid van het geluk' van Sonja Lyubomirsky